Głęboko wierzymy, że człowiek żyje po to, by się rozwijać, a proces ten trwa przez całe jego życie.

Misją Trenco, jest świadczenie usług szkoleniowych
i doradczych w taki sposób, aby nasi klienci czuli, że otrzymali właśnie to, czego potrzebowali. Towarzyszymy ludziom w rozwijaniu ich potencjału oraz nabywaniu nowych umiejętności. Ma to prowadzić do realizacji ich celów osobistych, społecznych i biznesowych. Celem naszych działań jest rozwój kompetencji ludzi, zmierzający do tworzenia zespołów i organizacji sprawnie adaptujących się do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-biznesowej.

Mamy świadomość, że na rynku istnieje wiele firm, które dostarczają usług o zbliżonym profilu. To, co może nas wyróżnić to wartości, którymi kierujemy się w naszych działaniach. Jedną z najważniejszych, jest sposób w jaki komunikujemy się z ludźmi, a zwłaszcza koncentracja na człowieku i słuchanie go na każdym etapie procesu rozwoju. Wierzymy, że uwaga jaką dajemy ludziom to jedna z najistotniejszych potrzeb, które nie są dziś zaspokajane
a stanowią fundament niezbędny do rozwoju. Ponadto, za swoją wartość uważamy wiedzę, umiejętności i postawy, które wykształciliśmy i ugruntowaliśmy poprzez edukację
i wieloletnie doświadczenia w pracy z ludźmi.

 

 

 

Nasza kadra to, ludzie otwarci, profesjonalnie
przygotowani i zdeklarowani co do swojej misji
wspierania ludzi w rozwoju. Te wartości, są dla nas niezwykle istotne, nie tylko w pracy z naszymi klientami
ale także w codziennym życiu.

Trenco, to zespół ludzi, którzy korzystając ze swojego bogatego i różnorodnego doświadczenia,
budują programy szkoleniowe, coachingowe i rozwojowe odpowiadające na rzeczywiste potrzeby konkretnego klienta.

Naszą pracę z klientem rozpoczynamy od rzetelnej analizy potrzeb. Proponujemy możliwe rozwiązania i wspólnie
z Państwem określamy strategię działań i kierunków rozwoju Waszego najcenniejszego kapitału,
jakim są Wasi współpracownicy.

Zapraszamy Państwa do współpracy z TRENCO.

trenco.pl | All rights reserved.